HQP Training

Current Students

Zakia Raihan Alam (MASc)
Muhammad Butt (PhD)
Mahssa Ghajarkhosravi (MASc)
Zheng Niu (MASc)
Neda Pousaied (PhD)

Past Students

Iqbal Ahmed (MEng)
Mafruha Ahmed (MEng)
Zheng (Eric) Chang (MASc, PhD)
Xinbao Chen (PhD)
Annie Chow (MASc)
David Forgione (MASc)
Jiansheng Gong (MASc)
Lijun Gu (MASc)
Wenhao Gu (MEng)
Yingfeng (Eric) Li (MASc)
Xiaohong (Serena) Ma (MASc)
Nedim Oren (MASc)
Khushnud Yousafzai (MEng)
Chenfeng Xiong (MASc)